Złote Kotwice

Złote Kotwice BALTEXPO 2023

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 jest nagrodą przyznawaną przedsiębiorstwom i instytucjom, których projekt, produkt, usługa, działania lub osiągnięcia w okresie dwóch lat od ostatniej edycji Targów mają lub mogą mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy.

Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach tematycznych dla wystawców BALTEXPO 2023 oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Startup oraz Osobowość Gospodarki Morskiej.

Dziękujemy za wszystkie wnioski. 
Komplet informacji na temat przebiegu konkursu, zasad wyboru laureatów i terminów znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Aby go pobrać, wystarczy kliknąć w przycisk poniżej:

Kategorie tematyczne dla wystawców BALTEXPO:

Przemysł okrętowy
Offshore
Infrastruktura
Militaria
Innowacja
Zgłoszenia w tych kategoriach mogły składać wyłącznie firmy – wystawcy Targów BALTEXPO 2023. Jedna firma – wystawca mógł wysłać maksymalnie 3 wnioski.
Kategoria specjalna:

Startup

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 w kategorii Startup została przyznana wybranemu podmiotowi zakwalifikowanemu do strefy Startup Zone przez partnera targów - Infoshare. Na najlepszy startup głosowali zarówno wystawcy Targów, jak i Kapituła Konkursu.

Więcej o strefie Startup Zone znajdą Państwo na dedykowanej stronie:

Kryteria przy wyborze laureata w kategoriach tematycznych oraz kategorii specjalnej Startup:

 • innowacyjność projektu pod kątem rozwiązań koncepcyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych,
 • wpływ i rola projektu dla branży i społeczeństwa,
 • korzyści z zastosowania,
 • poziom oddziaływania projektu na środowisko naturalne,
 • wpływ projektu na aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG),
 • zmniejszenie kosztów użytkownika wynikających z zastosowania projektu,
 • zwiększenie konkurencyjności, dla kraju, regionu Morza Bałtyckiego,
 • posiadane certyfikaty, atesty, dopuszczenia, pozwolenia, nagrody,
 • aspekty związane z normami higieny i bezpieczeństwa pracy.
Kategoria specjalna:

Osobowość Gospodarki Morskiej

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 w kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej jest nagrodą przyznawaną osobom, których działania i osiągnięcia mają niekwestionowany wpływ na rozwój gospodarczy. Zgłoszenia kandydatur do niniejszej kategorii składali wyłącznie przedstawiciele Kapituły Konkursu.

Kryteria przy wyborze laureata w kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej:

 • całokształt aktywności zawodowej w branży morskiej,
 • doświadczenie, autorytet i reputacja w branży,
 • innowacyjność pomysłów,
 • skuteczność w budowie relacji, tworzeniu sojuszy,
 • wpływ działalności zawodowej na rozwój branży,
 • aktywność w przestrzeni społecznej.

Laureaci i wyróżnieni Złote Kotwice 2023

Wyróżnienie w kategorii Przemysł Okrętowy otrzymała Stocznia Szczecińska „Wulkan”, a nagrodę odebrał dr Inż. Adam Krzemiński, pełnomocnik zarządu spółki ds. produkcji. Działalność stoczniowa to trudny i wymagający przemysł, którego dynamika uzależniona jest od wielu czynników, ale obecny rozwój morskich farm wiatrowych i sektora energetycznego na morzu powoduje, że przemysł stoczniowy staje się strategicznym sektorem dla gospodarki, której Stocznia Szczecińska Wulkan planuje być znaczącym ogniwem. Nagrodę główną Złota Kotwica w kategorii Przemysł Okrętowy otrzymała Stocznia CRIST S.A. W imieniu firmy nagrodę przyjął Pan Jacek Milewski, członek zarządu Stoczni Crist, dyrektor finansowy. W trakcie swojej ponad trzydziestoletniej historii, CRIST osiągnął pozycję czołowego producenta wyspecjalizowanego sprzętu stoczniowego w segmentach urządzeń hydrotechnicznych oraz jednostek pływających dla największych światowych odbiorców.

Wyróżnienie w kategorii Offshore trafiło do firmy Elektryka Morska. Nagrodę odebrał Pan Bartłomiej Stępień, prezes firmy Elektryka Morska. Elektryka Morska stanowi stabilną przystań dla klientów z branży morskiej, oferując im kompleksowe rozwiązania w obszarach elektryki, elektroenergetyki oraz systemów automatyki na jednostkach pływających. Złota Kotwica w kategorii Offshore trafiła do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nagrodę odebrał Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Na przestrzeni ostatnich lat Uniwersytet Morski w Gdyni aktywnie działa w sektorze offshore, w szczególności na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uczelnia jako pierwsza w Polsce i druga na świecie już od ponad trzech lat prowadzi studia podyplomowe Executive Offshore Wind MBA dla branży energetyki morskiej.

Kapituła konkursu zdecydowała przyznać dwie równorzędne nagrody w kategorii Infrastruktura. Złotą Kotwicę w kategorii Infrastruktura otrzymał Urząd Morski w Gdyni. Nagrodę odebrał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, dr inż. Kpt. Wiesław Piotrzkowski i Anna Stelmaszyk-Świerczyńska - Zastępca dyrektora Urzędu Morskiego ds. Technicznych, pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”. Urząd Morski w Gdyni od ponad stu lat dba o bezpieczeństwo morskie, polskie wybrzeże i dostęp do portów. Obecnie Urząd Morski w Gdyni realizuje największe od dziesięcioleci inwestycje hydrotechniczne, które w wymierny sposób zwiększają konkurencyjność i budują potencjał polskiej gospodarki morskiej. Złotą Kotwicę w kategorii Infrastruktura otrzymał również Urząd Morski w Szczecinie, a nagrodę odebrał Wojciech Zdanowicz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin to bez wątpienia, przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu nie tylko dla portów w Szczecinie i Policach, zwiększające ich konkurencyjność i pozwalające na przyjmowanie większych statków, ale także stymulujące gospodarczo cały region Pomorza Zachodniego.

W kategorii Militaria Złotą Kotwicę otrzymała Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. Nagrodę odebrał prezes zarządu stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. Pan Dariusz Jaguszewski. Wyróżnienie zostało przyznane za przekazanie polskiej Marynarce Wojennej seryjnych niszczycieli min - ORP Albatros i ORP Mewa. Przy budowie okrętów Remontowa Shipbuilding współpracowała z Ośrodkiem Badawczo - Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej oraz PGZ Stocznią Wojenną. ORP Albatros i ORP Mewa przekazano Marynarce w 2022 roku.

Kolejną kategorią była Innowacja, w ramach której została nagrodzona firma MAPALU. Nagrodę odebrał Pan Paweł Łuniewski – właściciel firmy MAPALU. To przedsiębiorstwo związane
z kompleksową obróbką stali, stawiające na przemyślany i dostosowany do potrzeb gospodarki rozwój. Determinacja w tworzeniu, w połączeniu z kilkunastoletnim doświadczeniem w przemyśle okrętowym, zaowocowała powstaniem nowej odsłony płetwy sterowej i steru strumieniowego.

Nagrodą specjalną była kategoria Osobowość Gospodarki Morskiej, którą osobiście wręczył i odczytał laudację Pan Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Złotą Kotwicę w tej kategorii otrzymał Pan Adam Ruszkowski - Prezes Zarządu Remontowa Holding. Nagroda została przyznana za udaną kontynuację rozwoju największej polskiej grupy stoczniowej zgodnie z wizją jej założyciele – śp. Piotra Sojki.

W kategorii Startup Złotą Kotwicę przyznano podczas 3. dnia BALTEXPO 2023. Wyróżnienia otrzymaliFlint Systems oraz Quantum Cubersecurity Group. Laureatem nagrody został Mobile Monitoring.

Formularz zgłoszeniowy

Poniższy formularz służy zgłaszaniu firm do nagrody Złotej Kotwicy w kategoriach: Przemysł okrętowy, Off-shore, Infrastruktura, Militaria i Innowacja.

Ważna informacja

Zgłoszenia do nagrody Złotej Kotwicy mogą składać wyłącznie firmy – wystawcy Targów BALTEXPO 2023. Jedna firma – wystawca może wysłać maksymalnie 3 wnioski.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Podaj dane zgłaszanej firmy

Wybierz kategorię, której dotyczy zgłoszenie

Kategoria*

Uzasadnienie zgłoszenia

Opis inicjatywy zgłaszanej do konkursu powinien zawierać dokonania w danej kategorii z okresu ostatnich 2 lat, które mają niekwestionowany wpływ na rozwój gospodarczy. Mogą to być np. inwestycje, rozwiązania projektowe, produkty, usługi. Wniosek powinien zawierać informację o przyznanych nagrodach w ostatnich 2 latach, opis działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i działania dot. ESG (strategia, raporty, certyfikaty, nagrody).

W następnym kroku będzie możliwość załączenia plików.

Pozostało znaków: 1500

Załączniki

Do wniosku można dodać załączniki w postaci np.:

 • posiadanych certyfikatów, atestów, dopuszczeń lub pozwoleń na użytkowanie
 • dokumentacji fotograficznej
 • publikacji dotyczących wyrobu/ rozwiązań w pismach specjalistycznych i literaturze fachowej (kopia lub link)
 • linki do materiałów multimedialnych

Załączniki nie powinny mieć więcej niż 5MB każdy. Dopuszcza się do 5 załączników w jednym zgłoszeniu.

  Podaj dane osoby zgłaszającej

  Akceptacja regulaminu konkursu*

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Targi BALTEXPO  odbędą się w dniach 10-12 października 2023 roku w AMBEREXPO w Gdańsku. Wydarzenie skupia w jednym miejscu przemysł okrętowy, stocznie, porty i terminale, a także offshore z energetyką wiatrową.