Złote Kotwice

Złote Kotwice BALTEXPO 2023

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 jest nagrodą przyznawaną przedsiębiorstwom i instytucjom, których projekt, produkt, usługa, działania lub osiągnięcia w okresie dwóch lat od ostatniej edycji Targów mają lub mogą mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy.

Nagrody będą przyznawane w 5 kategoriach tematycznych dla wystawców BALTEXPO 2023 oraz w dwóch kategoriach specjalnych: Startup oraz Osobowość Gospodarki Morskiej.

Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do nagrody ZŁOTA KOTWICA. Dziękujemy za wszystkie wnioski. 
Komplet informacji na temat przebiegu konkursu, zasad wyboru laureatów i terminów znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Aby go pobrać, wystarczy kliknąć w przycisk poniżej:

Kategorie tematyczne dla wystawców BALTEXPO:

Przemysł okrętowy
Offshore
Infrastruktura
Militaria
Innowacja
Zgłoszenia w tych kategoriach mogą składać wyłącznie firmy – wystawcy Targów BALTEXPO 2023. Jedna firma – wystawca może wysłać maksymalnie 3 wnioski.
Kategoria specjalna:

Startup

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 w kategorii Startup zostanie przyznana wybranemu podmiotowi zakwalifikowanemu do strefy Startup Zone przez partnera targów - Infoshare. Na najlepszy startup będą głosować zarówno wystawcy Targów, jak i Kapituła Konkursu.

Więcej o strefie Startup Zone znajdą Państwo na dedykowanej stronie:

Kryteria przy wyborze laureata w kategoriach tematycznych oraz kategorii specjalnej Startup:

 • innowacyjność projektu pod kątem rozwiązań koncepcyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych,
 • wpływ i rola projektu dla branży i społeczeństwa,
 • korzyści z zastosowania,
 • poziom oddziaływania projektu na środowisko naturalne,
 • wpływ projektu na aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG),
 • zmniejszenie kosztów użytkownika wynikających z zastosowania projektu,
 • zwiększenie konkurencyjności, dla kraju, regionu Morza Bałtyckiego,
 • posiadane certyfikaty, atesty, dopuszczenia, pozwolenia, nagrody,
 • aspekty związane z normami higieny i bezpieczeństwa pracy.
Kategoria specjalna:

Osobowość Gospodarki Morskiej

Złota Kotwica BALTEXPO 2023 w kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej jest nagrodą przyznawaną osobom, których działania i osiągnięcia mają niekwestionowany wpływ na rozwój gospodarczy. Zgłoszenia kandydatur do niniejszej kategorii składają wyłącznie przedstawiciele Kapituły Konkursu.

Kryteria przy wyborze laureata w kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej:

 • całokształt aktywności zawodowej w branży morskiej,
 • doświadczenie, autorytet i reputacja w branży,
 • innowacyjność pomysłów,
 • skuteczność w budowie relacji, tworzeniu sojuszy,
 • wpływ działalności zawodowej na rozwój branży,
 • aktywność w przestrzeni społecznej.

Nabór zgłoszeń do nagrody został zakończony

Dziękujemy za wszystkie wnioski!

Ogłoszenie laureatów w kategoriach: Przemysł Okrętowy/ Offshore/ Infrastruktura/ Militaria/ Innowacja nastąpi 10.10.2023 o godz. 10.00 podczas ceremonii otwarcia targów.

Nagroda Złota Kotwica w kategorii Osobowość Gospodarki Morskiej zostanie wręczona podczas Salmon Evening 10.10.2023 (Hala D / obowiązują zaproszenia).

Nagroda Złota Kotwica w kategorii STARTUP zostanie wręczona podczas Dnia Kariery 12.10.2023 g. 11.30 (Hala A / Scena główna).

Formularz zgłoszeniowy

Poniższy formularz służy zgłaszaniu firm do nagrody Złotej Kotwicy w kategoriach: Przemysł okrętowy, Off-shore, Infrastruktura, Militaria i Innowacja.

Ważna informacja

Zgłoszenia do nagrody Złotej Kotwicy mogą składać wyłącznie firmy – wystawcy Targów BALTEXPO 2023. Jedna firma – wystawca może wysłać maksymalnie 3 wnioski.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Podaj dane zgłaszanej firmy

Wybierz kategorię, której dotyczy zgłoszenie

Kategoria*

Uzasadnienie zgłoszenia

Opis inicjatywy zgłaszanej do konkursu powinien zawierać dokonania w danej kategorii z okresu ostatnich 2 lat, które mają niekwestionowany wpływ na rozwój gospodarczy. Mogą to być np. inwestycje, rozwiązania projektowe, produkty, usługi. Wniosek powinien zawierać informację o przyznanych nagrodach w ostatnich 2 latach, opis działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i działania dot. ESG (strategia, raporty, certyfikaty, nagrody).

W następnym kroku będzie możliwość załączenia plików.

Pozostało znaków: 1500

Załączniki

Do wniosku można dodać załączniki w postaci np.:

 • posiadanych certyfikatów, atestów, dopuszczeń lub pozwoleń na użytkowanie
 • dokumentacji fotograficznej
 • publikacji dotyczących wyrobu/ rozwiązań w pismach specjalistycznych i literaturze fachowej (kopia lub link)
 • linki do materiałów multimedialnych

Załączniki nie powinny mieć więcej niż 5MB każdy. Dopuszcza się do 5 załączników w jednym zgłoszeniu.

  Podaj dane osoby zgłaszającej

  Akceptacja regulaminu konkursu*

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  Targi BALTEXPO  odbędą się w dniach 10-12 października 2023 roku w AMBEREXPO w Gdańsku. Wydarzenie skupia w jednym miejscu przemysł okrętowy, stocznie, porty i terminale, a także offshore z energetyką wiatrową.